Välkommen till BARF.se!

Vad är BARF?

BARF (förkortning för Biologically Appropriate Raw Food eller Bones And Raw Food) eller på svenska Biologiskt Anpassad Rå Föda handlar om att utfodra främst hundar och katter med rått kött, ätbara ben, inälvor och grönsaker. Förespråkarna av denna diet hävdar att den är näringsmässigt överlägsen traditionellt torr- och burkfoder. Anledningen är att modernt djurfoder ofta är baserad på spannmål vilket ska vara skadligt för djurets hälsa. Det finns dock en hel del kritiker som i sin tur menar att den innebär flera risker, som till exempel obalans i näringsintaget.

Tanken bakom dieten

Den australiensiske veterinären Ian Billinghurst anses vara denna utfodrings upphovsman (genom sin bok ”Give your dog a bone” från 1993). Han resonerar så här:

BARF”Om våra katter och hundar ska uppnå den livslängd och hälsa de förtjänar, bör de äta den mat som evolutionen utformat dem till att äta. Många husdjur mår inte bra av dagens processade mat. Därför kommer deras hälsa och välbefinnande att ha stor nytta av denna dietförändring. Resultatet av denna hälsosamma, råa kost kommer att bli en reduktion av många, vanliga hälsoproblem. Detta innefattar till exempel fetma, artrit, allergier, auto-immuna sjukdomar, diabetes, inflammatoriska tarmsjukdomar och andra gastro-intestinala tillstånd, njursjukdomar och många, många fler.”

Han menar fortsättningsvis att djurens hud blir friskare och päls blankare med denna diet. Dessutom så ökar djurens energi samt viljan att leka och interagera. Saker som djurägaren kan uppskatta innefattar exempelvis friskare andedräkt, tänder och att både avföringsvolymen och lukten minskar.

Kritik mot dieten

Kritikerna, å andra sidan, har en hel del motargument till Billinghurst och hans resonemang. Först och främst menar man att näringsämnen i födan kan hamna i obalans och att bakterier i obehandlat kött kan leda till problem (som till exempel salmonella spridning). Vidare pekar man också på riskerna att flisor från ben kan kväva ett djur, skada dess tänder eller till och med punktera diverse inre organ.