Hur mycket BARF / Färskfoder skall jag ge min hund?

Precis som med torrfoder är det viktigt att ge sin hund rätt mängd mat. Inte för mycket, men inte heller för lite. Ofta står det på förpackningen hur du räknar ut hur mycket du skall utfodra just din hund med, men vi har försökt sammanställa lite råd och tips även här.

Hur mycket foder du skall ge din hund beror dels på hur aktiv den är, samt även hur stor den är. En aktiv hund som exempelvis en draghund behöver betydligt mer mat än en vanlig sällskapshund.

När det gäller färskfoder så brukar man säga att en vuxen sällskapshund skall äta 2% av sin kroppsvikt i färskfoder per dag. Mindre hundar äter oftast något mer än större hundar i relation till sin kroppsvikt, runt 3%.

Som exempel innebär det att en sällskapshund som väger 10 kilo bör äta 200 gram färskfoder per dag. (10 000g x 0,02 = 200g).

Aktiva hundar som gör av med mycket energi, såsom draghundar eller hundar som är med ute och löper mycket behöver också mer energi genom sin kost. Här brukar man istället räkna med 5% utav sin kroppsvikt.

Som exempel innebär det att en aktiv hund som väger 10 kilo bör äta 500 gram färskfoder per dag. (10 000g x 0,05 = 500g).

Hur mycket skall en valp äta?

En valp som växer behöver äta mer än en vuxen hund, och oftast utspritt på flera tillfällen på dagen. Du kan räkna med att en valp skall utfodras med 5-10% utav sin kroppsvikt, och sprida ut målen på minst 2 gånger per dag. Tills valpen är 10-12 veckor så rekommenderar man att sprida ut maten på 3-4 mål per dag.