Råvaror MUSH BARF hundmat

Råvaror

Råvarornas ursprung har betydelse

När det gäller råvaror är vi väldigt kräsna. Råvarorna utgör grunden i alla produkter, vi vågar nästan påstå att de är hjärtat i vår verksamhet. Vi är stolta över att arbeta tillsammans med leverantörer som ställer lika höga krav som oss, för att kunna erbjuda din hund den mest naturliga hundmat som finns.

Kött från Finland

Det finns många fördelar med finskt kött. Nivån på den finska livsmedelsäkerheten är hög, eftersom vi följer såväl EU:s som Finlands nationella lagkrav. Av den här orsaken är inhemska livsmedel och finsk mat säker. I internationell jämförelse är den finska jordmånen ren. Tack vare växelbruket och frostvintrarna så används mindre bekämpningsmedel i Finland än i många andra i-länder, och det sker under kontrollerade former. Det ges endast antibiotika till produktionsdjuren i Finland när det verkligen behövs, det vill säga under vård av sjukdomar.

Salmonella är en av de mest allmänna anledningarna till matförgiftning i världen och ett avsevärt problem för folkhälsan i många länder. Det nationella salmonellaövervakningsprogrammet i Finland ger ändå goda förutsättningar för att övervaka salmonellasituationen i produktionsdjuren och i de livsmedel som tillverkas av dem. Tack vare salmonellaövervakningen så förekommer det väldigt lite salmonellasmittor i finska produktionsdjur. Livsmedelsindustrin i Finland är modern och fokuserar på produktutveckling samt forskning.

Nötkött

Förutom att de uppfyller de höga nationella kraven för finländsk köttproduktion, kommer vårt nötkött från lokala finska familjegårdar. Vi kan försäkra dig om att de höga standarderna inom djurhälsoprogrammet efterföljs. Våra gårdar följer professionell praxis och deltar i pågående utveckling av gårdens verksamhet. Nötköttets ursprung kan lätt spåras. Nötköttet levereras färskt varje dag.

Kyckling och ägg

Kyckling från Finland. När det gäller kycklingen följer vi strikta riktlinjer för kvalitet, som sträcker sig över EU:s och Finlands lagkrav. Kycklingens ursprung kan lätt spåras och kycklingen levereras färsk varje dag.

Äggen kommer från Finland.

Lamm

Vi är stolta över att kunna leverera lammkött från finska gårdar. På så vis kan vi stöda den lokala produktionen och samtidigt garantera att de höga kraven för djurhälsovården uppfylls och att lammköttet är av hög kvalitet.

Griskött

Förutom att de uppfyller de höga nationella kraven för finländsk köttproduktion, kommer vårt griskött från lokala finska familjegårdar. Vi kan försäkra dig om att de höga standarderna inom djurhälsoprogrammet efterföljs. Veterinärbesök och auditering hålls flera gånger per år. Tack vare dessa stränga krav, har till exempel inget Aujeszky-virus hittats på en finsk gris. Detta virus är dödligt för hundar och katter. Grisköttets ursprung kan lätt spåras. Grisköttet levereras färskt varje dag.

Ren

Våra renar begränsas inte av landsgränserna, eftersom de går fritt omkring och äter naturlig mat. Vårt renkött kommer från Lappland. Leverantörerna följer djurskyddslagen och skyddar renarna mot onödigt lidande. Målet är att skapa en naturlig levnadsmiljö för renarna.

Lax

Vår lax kommer från Norge, och levereras färsk till vår fabrik av en lokal leverantör. Fisken uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet.

Kalkon

Kalkon från Finland. När det gäller kalkonen följer vi strikta riktlinjer för kvalitet, som sträcker sig över EU:s och Finlands lagkrav. Kalkonens ursprung kan lätt spåras och kalkonen levereras färsk varje dag.

Grönsaker

Vi använder bara råvaror som uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet. Våra grönsaker växer i den rena, finska jorden och kommer främst från små gårdar i närheten av vår fabrik. På så vis kan vi garantera att grönsakerna är färska och näringsrika. Ibland importerar vi på grund av säsongsbrister.